Trädgårdsskötsel

Åsas Gröna hjälper er med det mesta inom trädgårdsskötsel.

  • vår- och höststädning
  • ogräsrensning, putsning av perenner, gödsling, jordförbättring
  • plantering av perenner, lökar, buskar, häckar och mindre träd
  • omplantering av befintliga rabatter
  • gräsklippning, kantskärning, häckklippning, slyröjning
  • dress, förbättring, mossbekämpning gräsmattor
  • bevattning, lövupptagning
  • säsongsplantering i krukor 

Uppdrag utförs vid enstaka tillfällen eller löpande under hel säsong - allt i enlighet med önskemål och överenskommelse.

Pris 600 kr/timme. För vissa skötseluppdrag ges RUT-avdrag. Med RUT-avdrag betalar du som privatkund endast 300 kr/timme.
Milersättning och restid tillkommer (se nedan).

Maskinkostnad 60 kr/timme för till exempel gräsklippare, lövblås och röjsåg.

Bortforsling av trädgårdsavfall ingår inte. Önskas detta så tillkommer deponiavgift och milersättning.


Beskärning

Fruktträd och bärbuskar behöver skötas med kunnig hand för att de ska må så bra som möjligt och ge frukt och bär. Andra träd och prydnadsbuskar för att de ska vara vackra, starka och blomma rikligt. Beskärningen är olika beroende på vilket träd och vilken buske det handlar om, om trädet är ungt eller gammalt och hur det beskurits tidigare.

Pris 600 kr/timme. Med RUT-avdrag betalar du som privatkund endast 300 kr/timme.
Milersättning och restid tillkommer (se nedan). 

Bortforsling av ris och grenar ingår inte. Önskas detta så tillkommer deponiavgift och milersättning.


Rådgivning

Oavsett om man är trädgårdsentusiast, nybörjare, om man har en ny eller gammal trädgård uppstår det ibland frågor. Kanske vill ni förändra något och behöver bolla idéer för att komma vidare.

Råd på plats
Jag kommer till er och vi går tillsammans igenom era funderingar och pratar om vad ni vill ha hjälp med. Jag kommer med tips och råd, ger förslag och svarar på frågor. Det vi kommer fram till antecknar ni själva efter eget behov. Räkna med en tidsåtgång på 1-2 timmar. 

Pris 1 500 kr

Växtförslag
Efter ett besök hos er hjälper jag till med att ta fram ett förslag på för platsen lämpliga växter med svenska och vetenskapliga namn, bilder och skötselråd.

Pris från 4 000 kr

Planteringsplan
Först ett besök hos er, ett efterföljande förslag på för platsen lämpliga växter med svenska och vetenskapliga namn, bilder, skötselråd och en skiss över hur planteringen skulle kunna se ut.

Pris från 6 000 kr

Milersättning och restid tillkommer (se pris nedan).

Utöver ovan kan du få hjälp med växtinköp, plantering och skötsel. Pris som trädgårdsskötsel.


Milersättning och restid

60 kr/mil. Åsas Gröna utgår från Södertälje. Vid resor längre än 3 mil från Södertälje tillkommer restidsersättning om 300 kr/timme utöver milersättning.

 

RUT-avdrag - fakturering sker enligt Skatteverkets vid var tid gällande bestämmelser.
Om ersättning nekas från Skatteverket är du som kund skyldig att betala hela kostnaden för utfört arbete.


Alla priser är inklusive moms.

Företaget innehar F-skattsedel.